Tuyển dụng

Tuyển 02 vị trí chuyên viên tư vấn tài chính tháng 05/2014

Tuyển 02 vị trí chuyên viên tư vấn tài chính tháng 05/2014

Cập nhật, kiểm tra chi tiết công nợ từng khách hàng, Lập báo cáo kế hoạch thu hồi công nợ hàng tháng, Lên bảng kê, đối chiếu và thu hồi công nợ định kỳ của khách hàng, Kết hợp với phòng kinh doanh, đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi công nợ đến hạn

Shide Profile Việt Nam tuyển dụng nhân sự tháng 04/2014

Shide Profile Việt Nam tuyển dụng nhân sự tháng 04/2014

Cập nhật, kiểm tra chi tiết công nợ từng khách hàng, Lập báo cáo kế hoạch thu hồi công nợ hàng tháng, Lên bảng kê, đối chiếu và thu hồi công nợ định kỳ của khách hàng, Kết hợp với phòng kinh doanh, đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi công nợ đến hạn